Corona verplicht werkgever tot aanvulling RI&E

Nu diverse beroepen en sectoren weer aan de slag mogen maar we voorlopig nog niet van corona af zijn, zijn werkgevers verplicht hun RI&E aan te passen. De wet schrijft voor dat dit moet gebeuren zodra gewijzigde werkomstandigheden hier aanleiding toe geven. De EVI Groep biedt werkgevers informatie en deskundige ondersteuning via een coronahelpdesk.

De komende periode staat in het teken van een voorzichtige hervatting van de normale economische activiteiten. Dit plaatst u als werkgever voor belangrijke gezondheidsvragen. Bijvoorbeeld hoe u ervoor kunt zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Of hoe u kunt bepalen voor wie het wel of niet veilig is om naar de reguliere werkplek te komen. Aanvulling van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een essentiële stap bij het beantwoorden van deze vragen. Daarnaast bent u hier wettelijk toe verplicht.

Aanpassing is wettelijk verplicht

Artikel 5 lid 4 van de Arbowet laat er geen misverstand over bestaan. De werkgever moet zijn RI&E aanpassen ‘zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.’ Het is duidelijk dat de huidige situatie aan deze beschrijving voldoet. De komende tijd hebben we te maken met de “anderhalve meter economie”. De Inspectie SZW kan handhavend optreden als u niet goed in kaart brengt hoe u besmettingsrisico’s zo veel mogelijk beperkt.

Tal van vragen roepen om antwoord

Is de werkplek corona-proof ingericht? Zijn er afspraken ten aanzien van bezoekers en klanten? Zijn medewerkers voldoende op de hoogte van voorzorgsmaatregelen? Is de BHV-organisatie aangepast aan het onderwerp corona? Allemaal vragen waar u een antwoord op zult moeten vinden. Daarnaast moet u risico’s die voortkomen uit de maatregelen rond corona wegen en zo veel mogelijk beperken. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken. Passen uw werknemers deze manier van werken geregeld toe en zijn de risico’s nog niet opgenomen in de RI&E, dan moet u dit nu alsnog doen.

Helpdesk met informatie en ondersteuning

Arbode, de preventiespecialist van de EVI Groep, heeft in korte tijd veel expertise verworven op het thema arbeid en corona. Via een online helpdesk kunt u gebruikmaken van praktische informatie en deskundige ondersteuning door onze professionals. U leest er alles over op www.coronahelpdesk.nu.