Voor optimale prestaties van mens & organisatie

De EVI Groep bestaat uit innovatieve, sterk op samenwerking gerichte bedrijven op het terrein van mens, werk en organisatie. Wij ondersteunen werkgevers en dienstverleners die een perfecte balans tussen deze drie factoren beschouwen als een voorwaarde voor optimale bedrijfsprestaties.

Samen werken aan het best mogelijke resultaat

EVI staat voor Egberts en Valk Investments, een verwijzing naar oprichters Gerard Egberts en Pieter Valk. Zij investeren sinds 2007 in werkmaatschappijen en white label oplossingen op het terrein van mens en werk. Van risicobeheersing tot uitzenden en van vitaliteitsmanagement tot re-integratie: de EVI Groep heeft het in huis. Ú kiest wat u nodig heeft. Maar hoe die keuze ook uitvalt: onze focus ligt altijd op optimale samenwerking. Zodat we samen het voor uw organisatie best mogelijke resultaat realiseren.

Wij staan voor u klaar

Directie en bestuur EVI Groep, vlnr: Pieter Valk (financieel) | Gerard Egberts (innovatie)

Visie

Nederland worstelt met de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit is niet verwonderlijk, want dit onderwerp omvat een hele reeks uitdagingen op zeer uiteenlopende terreinen. Van preventie tot re-integratie, van arbeidsvermogen tot loopbaankeuzes en van gezond en veilig werk tot de voortdurende noodzaak om te ontwikkelen, veranderen en innoveren. Iedere organisatie heeft te maken met haar eigen mengvorm van deze uitdagingen en zal een ander gewicht toekennen aan onderdelen ervan. Daarnaast speelt bij alle uitdagingen het vraagstuk van voldoende financiering en passende schadelastdekking.

Wie werkgevers met succes bij duurzame inzetbaarheid wil ondersteunen, moet van veel markten thuis zijn en flexibel kunnen inspelen op de steeds veranderende klantbehoefte. Met één bedrijf de hele scope van duurzame inzetbaarheid bestrijken is daarom een illusie. De beste organisatievorm om aan de klantbehoefte tegemoet te komen is die van een netwerk van onderling samenwerkende nichespecialisten. Synergie en goede samenwerking zijn hierbij cruciale succesfactoren. Alle samenwerkingspartners moeten de klantbehoefte centraal stellen. Ook moeten ze elkaar niet alleen successen gunnen, maar ook bereid zijn er naar vermogen aan bij te dragen dat andere spelers binnen het netwerk kunnen schitteren. De klant confronteren met verplichte winkelnering is uit den boze.

Missie

Bij de EVI Groep helpen we werkgevers optimaal met hun voornaamste bedrijfskapitaal om te gaan. Zodat er balans is tussen persoon en werk, mensen niet onnodig aan de kant komen te staan en de relatie tussen werkgever en werknemer tot aan het pensioen de best mogelijke resultaten geeft. Hierbij bieden we organisaties niet alleen zelf advies en begeleiding. Waar dit om wat voor reden dan ook beter past, faciliteren we andere dienstverleners om succesvol met deze dienstverlening aan de slag te gaan.