Judith van Amersfoort, arbeids- en organisatiedeskundige

EVI Facilities heeft zich versterkt met arbeids-en organisatiedeskundige (A&O’er) Judith van Amersfoort. Wie is deze nieuwe collega, waar houdt ze zich mee bezig en wat kan ze voor EVI-partners betekenen? Een kennismaking in vijf vragen.

 Wat doet een A&O’er?

‘Een A&O’er focust op vraagstukken in de driehoek mens, werk en organisatie waar werkgever en werknemers zelf niet altijd raad mee weten. Denk bijvoorbeeld aan onveiligheid binnen teams, of aan stagnaties in processen. Wij gaan dan na hoe het systeem in elkaar zit, welk gedrag mensen daarbinnen vertonen en wat je kunt doen om de uitkomsten te verbeteren.’ 

Wat maakt je vak voor jou mooi?

De kunst is vaak om verborgen onderstromen zichtbaar te maken. De procesdeelnemers zijn zich daar meestal minder van bewust, terwijl ze heel bepalend zijn voor de uitkomsten. Vervolgens is het zaak interventies zo praktisch en concreet mogelijk te maken, zodat mensen weten wat er van ze wordt verwacht. Daarvoor heeft een A&O’er een goedgevulde gereedschapskist met instrumenten.’ 

 Welke ambities heb je binnen EVI Facilities?

‘Ik zie mijn nieuwe rol binnen EVI Facilities vooral als een kans om nog meer organisaties bij te staan bij het realiseren van beter, gezonder en prettiger werk. Dat kan door hindernissen scherp in beeld te brengen en goed aan te pakken. Sleutelwoorden zijn wat mij betreft gelijkwaardigheid en partnerschap. EVI Facilities is rijk aan disciplines met ieder hun eigen expertise. Door samen te werken, kunnen we kennis en ervaring fantastisch bundelen. Hier hoort voor mij ook bij dat je met collega’s actief kennis over een specifieke organisatie deelt. Dat helpt om goed te duiden wat er speelt: zijn we voldoende bij de kern van een hindernis, of moeten we nog verder kijken?’ 

Wanneer moeten collega’s binnen de groep jou zeker bellen?

‘Als een organisatie de ambitie heeft om beter, gezonder en prettiger te gaan werken. Of het nu gaat om ongezonde werkdruk, hoog verzuim, groot verloop, grensoverschrijdend gedrag of om andere hindernissen: ik ga er graag mee aan de slag. Een randvoorwaarde is dat het management bereid is om ook naar de invloed van het eigen gedrag te kijken. Ontbreekt de wil om dat te doen, dan kan er van echte ambitie eigenlijk geen sprake zijn.’ 

 Wie is Judith van Amersfoort nog meer? 

‘Ik ben een energiek en actief mens. Koken en lekker eten zijn belangrijke hobby’s, daarnaast houd ik van reizen met mijn gezin. Onze favoriete reisbestemming is Azië, daar kun je deze voorliefdes moeiteloos combineren.’