De risico-inventarisatie en -evaluatie: uw aandacht waard

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), of hebben die niet volledig op orde. Terwijl dit instrument hét middel bij uitstek is om verzuimrisico’s scherp in beeld te krijgen en aan te pakken.

Als er jaarlijks een speciale aandachtweek voor een thema wordt georganiseerd, is dat meestal geen goed teken. Zo ook bij de RI&E. Van 21 tot en met 25 juni 2021 vindt voor de 7e keer de Week van de RI&E plaats. Tal van partijen organiseren dan speciale activiteiten om met het instrument aan de slag te gaan. Dat is niet voor niets. Alle werkgevers zijn verplicht om een RI&E te hebben, maar volgens de Arbobalans 2020 heeft slechts 52% hem ook werkelijk. Nog erger: volgens ander onderzoek inventariseert slechts 30% van de RI&E’s ook werkelijk alle risico’s die in de betreffende organisatie aanwezig zijn.

Bij heel veel organisaties is nog winst te behalen

Volledige RI&E-afwezigheid is vooral een MKB-probleem. Volgens de Arbobalans 2020 heeft 93% van de organisaties met 250 of meer werknemers een RI&E. Bij 50-249 werknemers is dat 90%, bij 10-49 werknemers 75% en bij minder dan 10 werknemers slechts 40%. Bedrijven met een RI&E nemen aantoonbaar vaker concrete maatregelen rond gezond en veilig werk. Het schrikbarend lage percentage volledige RI&E’s betekent echter dat er bij heel veel organisaties, klein én groot, nog winst te behalen is. Want wie een risico niet in beeld heeft, neemt naar alle waarschijnlijkheid ook niet voldoende (of de meest effectieve) maatregelen om ziekte en uitval te voorkomen. Ook mist zo’n werkgever tal van andere voordelen, zoals meer werkplezier en hogere productiviteit.

Hybride werken is een extra reden voor aandacht

Op dit moment hebben veel organisaties alle reden om nog eens kritisch naar de RI&E te kijken. In de nasleep van de Covid-19 pandemie overwegen veel werkgevers het zogenaamde hybride werken in te voeren, waarbij werknemers deels thuis en deels op het werk actief zijn. Artikel 5 lid 4 van de Arbowet schrijft in zulke gevallen aanpassing van de RI&E voor, want de verandering van werkwijze zorgt voor nieuwe risico’s. Van ergonomisch gebrekkige werkplek tot Zoomvermoeidheid en van eenzaamheid en gebrek aan sociale steun tot werkdruk door vermenging van werk en privé. Als die RI&E uw aandacht ooit waard is, is het nu.

Ondersteuning nodig?

Behoefte aan deskundige ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact op. We zijn u graag van dienst!