Snelle psychische hulp voor werknemers is wel degelijk mogelijk

De geestelijke gezondheidszorg kent lange wachttijden, die de komende tijd eerder toe- dan afnemen. Een groot probleem wanneer je als werkgever of arbodienstverlener te maken hebt met werknemers die door psychische klachten verzuimen. Vooral ook omdat zulke klachten door de coronacrisis verergeren en in aantal toenemen. Gelukkig is snelle hulp wel degelijk mogelijk.

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg lopen al jaren te hoog op. Volgens cijfers van zorgdataverzamelaar Vektis lag de gemiddelde wachtperiode in het laatste kwartaal van 2020 op 14 weken. Bij sommige aandoeningen liep dit zelfs op tot maar liefst 18, 21 of 24 weken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) signaleert dat het vaak onduidelijk is waar mensen met specifieke psychische problemen terecht kunnen. Intussen stijgt de vraag, ook onder werknemers.

Ruim twee miljard aan schade

Volgens de Arbobalans 2020 van TNO heeft ruim een kwart (27%) van het verzuim in ons land een psychische oorzaak. Het kennisinstituut raamt de verzuimkosten door psychische beroepsziekten voor 2018 op € 2,1 miljard. Deze enorme schadelast is mogelijk doordat werknemers met psychische klachten moeizaam herstellen en vaak in de WIA terechtkomen. Werkgevers dragen een groot deel van de kosten, via de loondoorbetaling bij ziekte en stijgende WGA-premies. Volgens de Arbobalans leidt een psychische beroepsziekte gemiddeld tot 60 extra verzuimdagen. UWV-cijfers wijzen uit dat in 2018 achter bijna de helft (48%) van alle WGA-uitkeringen een psychische aandoening zat.

Corona maakt het alleen maar erger

En dat was allemaal nog vóór de coronacrisis invloed kreeg op de omvang en ernst van de psychische problematiek in ons land. Het Trimbos Instituut meldde onlangs dat in januari 2021 bijna een kwart (23,5%) van de Nederlanders aangaf dat hun psychische gezondheid door de crisis achteruit is gegaan. Het mag duidelijk zijn dat werkgevers en arbodienstverleners alle reden hebben om werknemers met psychische klachten zo snel mogelijk adequate zorg te bieden. Wachten tot de route via de reguliere zorg soelaas biedt is hierbij geen optie. Dat komt neer op mensen aan hun lot overlaten terwijl de rekening oploopt.

Binnen twee weken bij een psycholoog aan tafel

Gelukkig is lang wachten ook helemaal niet nodig. EVI-bedrijf PoortwachterDirect biedt de mogelijkheid om alle benodigde interventies op korte termijn in te zetten. De werknemer zit hierbij altijd binnen twee weken aan tafel bij een psycholoog en kan dus snel aan de slag met zijn uitdagingen. Inzet van deze interventie is mogelijk als de werknemer al verzuimt, maar ook bij wijze van preventieve maatregel. PoortwachterDirect werkt uitsluitend met kwalitatief goede uitvoerders.


Meer weten?

Vraag een vrijblijvende offerte op via poortwachterdirect.nl, of informeer bij de EVI partner bij wie je bent aangesloten of deze de dienstverlening namens PoortwachterDirect aanbiedt. We sturen de werkgever binnen 1 werkdag een offerte, waar van toepassing met een CC aan de casemanager. Zo kunnen we met maximale snelheid doorschakelen.