Stuurgroep AVG schakelt door: van re-integratie naar preventie

De Stuurgroep AVG, waarin een multidisciplinair gezelschap op initiatief van de EVI Groep werkt aan kennisdeling en richtlijnontwikkeling, zet een belangrijke nieuwe stap. Nu de Werkwijzer gegevensverwerking de zieke werknemer goed is geland, schakelt de stuurgroep door naar ontwikkeling van een soortgelijk instrument voor gegevensverwerking rond preventie.

De Stuurgroep AVG werd op initiatief van de EVI Groep opgericht in februari 2019, naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving grijpt sinds mei 2018 in op de bedrijfsprocessen van tal van dienstverleners en risicodragers (zoals verzekeraars) op het vlak van mens, werk en inkomen. De multidisciplinaire stuurgroep spant zich in voor actieve kennisdeling en ziet toe op richtlijnontwikkeling. In maart 2019 leverde dit de publicatie op van de Werkwijzer gegevensverwerking de zieke werknemer.

Aandacht voor keuringen en PMO’s

Nu zet de stuurgroep de logische maar belangrijke vervolgstap: ontwikkeling van een nieuwe werkwijzer op het terrein van preventie en AVG. De komende periode zal een werkgroep in kaart brengen wat de privacyregels betekenen voor gegevensverwerking rond de preventie van ziekte en gezondheidsschade. De aandacht gaat hierbij onder meer uit naar preventieve medische keuringen en periodiek medisch onderzoek (PMO).

Werkgroep zoekt nog versterking

De werkgroep kan nog versterking gebruiken in de vorm van één of meer deskundigen met kennis en visie op het gebied van privacy op het arbeidsmedische vlak. Belangstellenden zijn van harte welkom om zich te melden via de contactpagina van de website van de Stuurgroep AVG. Op de site is ook meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van de stuurgroep te vinden.